Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2564
ถึง
06 ต.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อตามโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด
04 ต.ค. 2564
ถึง
04 ต.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2564)
17 ก.ย. 2564
ถึง
17 ก.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
08 ก.ย. 2564
ถึง
08 ก.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
07 ก.ย. 2564
ถึง
07 ก.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
02 ก.ย. 2564
ถึง
02 ก.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขออความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์
01 ก.ย. 2564
ถึง
01 ก.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็บไซต์
01 ก.ย. 2564
ถึง
01 ก.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกาศราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2564
ถึง
24 ส.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศลงเว็ปไซต์
18 ส.ค. 2564
ถึง
18 ส.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : 
utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th