Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 ก.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุตรดิตถ์ (แห่งที่ 3 )

22 ก.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564

09 ก.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันธรรมสวนะ(วันพระ)

09 ก.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

06 ก.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สำคัญของรัฐบาล

02 ก.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564

30 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินเหลือจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชน (ของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์)

25 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีเปิดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

01 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27 พ.ค. 2564
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประจำปี 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : 
utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th