Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Responsive image
          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมนายกเหล่ากาชาดนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ที่ศาลาการเปรียญวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
          นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ชึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง โดยพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างเคร่งครัด โครงการร่วมทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เป็นไปตามนโยบายกรมการศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมด้วยการบ่มเพาะ ปลุกจิตสำนึกรัก หวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ กระตุ้นเตือนให้ศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสืบไป 
          ในการนี้ นายวิชญ์ธวัช  อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
       
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564